news ticker
 
颱風及惡劣天氣時之專車服務
星期一至星期五(公眾假期除外)
錦綉花園開出
荃灣圓燉圍開出
荃灣地鐵站開出

6:40 a.m.

7:00 a.m.

7:15 a.m.

7:30 a.m.

8:00 a.m.

 

5:35 p.m.

6:05 p.m.

6:35 p.m.

7:05 p.m.

5:45 p.m.

6:15 p.m.

6:45 p.m.

7:15 p.m.

星期六(公眾假期除外)
錦綉花園開出
荃灣圓燉圍開出
荃灣地鐵站開出

6:40 a.m.

7:05 a.m.

7:30 a.m.

8:00 a.m.

6:05 p.m.

6:35 p.m.

 

6:15 p.m.

6:45 p.m.

 

 

星期日及公眾假期暫停服務
 

 

去程落客站

(1) 大河道天橋近荃灣港鐵站A出口

(2) 圓燉圍近大會堂

回程上客站

(1) 圓燉圍近大會堂

(2) 西樓角道荃灣地鐵站東翼外

 

 

以上資料只供參考,最新資料以專巴公司最新公佈為準, 專巴服務查詢熱線2471 6348 。